Datum

Mevrouw Fabienne L’Hoost, Directeur-generaal van het Agentschap voor Buitenlandse Handel had gisteren het genoegen om Z.E. de Heer Mohamed Haneche, nieuwe Ambassadeur van Algerije te Brussel te mogen ontvangen. 

Mevrouw Selwa Hosna, Economisch, Commercieel en Cultureel Attaché van de Ambassade van Algerije en Mevrouw Christelle Charlier, Directeur Studies, Statistieken en Communicatie van het ABH nam ook deel aan deze vergadering.

Consulteer onze bilaterale fiche en nota voor een analyse van de bilaterale handel met Algerije. 

Bilaterale fiche van de handelsbetrekkingen tussen België en Algerije