Datum

De Heer Didier De Baere, Adjunct-directeur-generaal van het Agentschap voor Buitenlandse Handel had vandaag het genoegen om Dr. Racha Galal, Gevolmachtigd Minister bij het Economisch & Handelsbureau van de Ambassade van Egypte te Brussel te mogen ontvangen.

De Heer Mahmoud Amine, Handelsdiplomaat bij het Economisch & Handelsbureau van de Egyptische Ambassade en Mevrouw Christelle Charlier, Directeur Studies, Statistieken en Communicatie van het ABH namen ook deel aan deze vergadering.

Consulteer onze bilaterale fiche en nota voor een analyse van de bilaterale handel met Egypte.

Bilaterale fiche van de handelsbetrekkingen tussen België en Egypte