Datum

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel is verheugd de lancering aan te kondigen van de nieuwe versie van de TRADE4U app, in nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Belgische diplomatieke posten, evenals de gewestelijke exportagentschappen. Deze mobiele applicatie informeert Belgische bedrijven over internationale zakelijke opportuniteiten die hun producten of diensten matchen op markten die voor hen specifiek interessant zijn. Abonnees ontvangen ook economische en juridische nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op buitenlandse markten. Ten slotte kunnen ze met slechts één klik de volledige informatie opvragen of partners zoeken om succesvol te bieden op een opportuniteit in het buitenland. Hopelijk helpt deze tool Belgische bedrijven om wereldwijd marktaandeel terug te winnen in de nasleep van de COVID-crisis.

Voor meer informatie omtrent de nieuwe Trade4U app (gif-bestand) en hoe te registreren op Trade4U, consulteer onze website of stuur een e-mail naar Trade4U@abh-ace.be

Afbeelding nieuwe Trade4U app