Datum

Foto Didier Malherbe

Op 14 december 2021 werd Didier Malherbe benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, op voorstel van H.E. Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen. Hij zal het Voorzitterschap op zich nemen met ingang van 1 januari 2022.

Didier Malherbe is sinds 2013 lid van de Raad van Bestuur van het Agentschap, als vertegenwoordiger van de privésector. Hij was gedurende 15 jaar Gedelegeerd Bestuurder van UCB Belgium en daarvoor was hij Directeur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (1996-2006). Hij is de oprichter van de European Business Summit (2000) en het Salon de l'Etudiant (1988). Momenteel blijft hij als Voorzitter van BCI-Pharma en Gedelegeerd Bestuurder van de EU Biotech Campus meewerken aan de versterking van de Belgische biofarmaceutische sector.

Didier Malherbe volgt mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck op, die gedurende 18 jaar, sinds de oprichting van het Agentschap in 2003, het Voorzitterschap heeft waargenomen. Het ABH is mevrouw Neyts zeer erkentelijk voor haar steun en uitstekend Voorzitterschap. 

De Raad van Bestuur heeft ook Mevrouw Claire Tillekaerts tot Ondervoorzitster verkozen, ter vervanging van de Heer Pierre Rion.

Lees het persbericht hier