image
Algemene informatie

In nauwe samenwerking met onze regionale partners FIT, hub.brussels en AWEX, de federale overheidsdiensten en andere stakeholders zoals de kamers van koophandel, vervult de Dienst Reglementering van het Agentschap voor Buitenlandse Handel onophoudelijk zijn rol verder om onze Belgische exporteurs up te daten en te adviseren omtrent juridische zaken. De COVID-19-crisis brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee en wij trachten u daarin bij te staan. Vooreerst proactief met “legal alerts” omtrent veranderde regelgeving rondom de export en internationale handel gelieerd aan de huidige crisis. Tevens staan we ook te uwer beschikking voor specifieke directe vragen. Aarzel dus niet om ons te contacteren; consulteer onze Legal helpdesk pagina, wij zijn er voor u.