Tradexplorer

afbeelding 4 cirkels platform TradexplorerOntdek TRADEXPLORER, onze nieuwe website die al het mogelijke cijfermateriaal bevat omtrent de buitenlandse handel. U vindt er globale indicatoren, rapporten per product of land naar keuze en een tool om data te specificeren en te exporteren.


Per land kan u tal van informatie opvragen, samengevat in de bilaterale nota, de bilaterale fiche en de economische studie. Selecteer het land van uw keuze via de zoekfunctie.
 

Bilaterale nota's

Naast algemene informatie over bv. het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export, de werkloosheidsgraad, enzovoort bevatten deze bilaterale nota’s ook een analyse van de bilaterale handel met een welbepaald land, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties. 
Indien de nota voor een bepaald land nog niet in het Nederlands bestaat, is deze beschikbaar in het Frans. 
De dienst Statistiek is eveneens te uwer beschikking voor het opstellen van bilaterale nota's op maat.
 

Bilaterale fiches

De bilaterale fiche is beschikbaar in het Engels en vormt een samenvatting van de bilaterale nota. De fiche belicht de buitenlandse handelsstromen van België met een handelspartner. 
De dienst "Statistieken" stelt op maandelijkse basis de meest recente beschikbare statistieken voor alle handelspartners van België ter beschikking. 
De fiches worden gecreëerd op basis van de gegevens die Eurostat verstrekt binnen een termijn van 3 maanden. Er zit dus een verloop van drie maanden op de nieuwste cijfers. 
 

ECONOMISCHE STUDIES

De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.