Vlag van de Verenigde Staten

Bilaterale fiche Verenigde Staten
Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Staten. 
Document enkel beschikbaar in het Engels.

Bilaterale nota Verenigde Staten (januari 2022)
Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met de Verenigde Staten, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties. 
Document enkel beschikbaar in het Engels.

Statistieken

Studies

Economische studie Verenigde Staten - Texas (november 2016)

 “It’s like a whole other country“...   De officiële toeristische slogan van Texas drukt perfect het unieke, aparte karakter van deze staat uit. Texas, ook wel de “Lone Star State” genoemd na de afscheiding van Mexico en vóór de annexatie bij de Verenigde Staten in de 19de eeuw, is de 2de grootste staat van de VS zowel qua bevolking, rijkdom als oppervlakte. Mocht Texas onafhankelijk zijn, dan was het de 10de belangrijkste economische macht ter wereld!
Aardolie en gas vertegenwoordigen er 8,5% van het BBP. De economische groei is afgenomen van 5,4% in 2012 tot 3,8% in 2015, wat voor een groot deel kan worden verklaard door de val van de olieprijzen. De Texaanse groei blijft desondanks nog steeds hoger dan het Amerikaanse nationaal gemiddelde.

Ook al heeft het deze staat haar rijkdom hoofdzakelijk aan het zwarte goud te danken, toch heeft Texas lessen getrokken uit de eerste oliecrisissen en haar afhankelijkheid van koolwaterstoffen in de loop der jaren afgebouwd ten voordele van andere economische activiteiten. Hernieuwbare energie, biotechnologie en IT zijn de nieuwe succesdomeinen van Texas op internationaal vlak.

Texas beschikt daarnaast over een waaier van troeven om investeerders en ondernemingen aan te trekken: een fiscaal gunstig regime, financiële stimuli om nieuwe projecten te ondersteunen en ook meerdere universitaire netwerken met een uitstekende reputatie, zowel voor de opleiding van hooggekwalificeerde arbeidskrachten als voor R&D.

Ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Texas van 3 tot 11 december 2016 publiceerde het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie. Het eerste gedeelte analyseert de macro-economische situatie van de staat, terwijl het tweede gedeelte zich buigt over drie van de meest dynamische sectoren: energie, biotechnologie en IT. Het laatste hoofdstuk omvat drie Belgische success stories.

Cover Economische studie Verenigde Staten - Texas (november 2016)

LEGAL HELPDESK

Een juridische vraag over buitenlandse handel? Contacteer onze legal helpdesk.

afbeelding met tekst Legal Helpdesk - regulations