De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
  • Economische studie Australië (oktober 2023)

    De unieke positie van Australië, met een tijdzone dicht bij de Aziatische markten, is een troef voor wie zijn activiteiten in de Indo-Pacific wil ontwikkelen. Het land is niet alleen een regionaal knooppunt, maar biedt ook een concurrerende markt met een bevolking met een hoge koopkracht. Met uitzondering van de gezondheidscrisis heeft de twaalfde economie van de wereld al meer dan dertig jaar een voortdurende groei gekend. De studie wijdt een hoofdstuk aan de sectoren van natuurlijke hulpbronnen en hernieuwbare energie, evenals aan de gezondheidssector in Australië.

    In een complexe geo-economische context probeert Australië zijn partners te diversifiëren en zijn handel met de rest van de wereld veilig te stellen. Als open en welvarende economie is Australië sterk verweven met wereldwijde waardeketens. Sinds de eeuwwisseling heeft het land een proactief handelsbeleid gevoerd en talrijke vrijhandelsovereenkomsten gesloten met belangrijke markten in de Indo-Pacific. Het verwachte vrijhandelsakkoord tussen Brussel en Canberra zal de mogelijkheden die Australië biedt aan Belgische bedrijven versterken.

    De studie werd uitgevoerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, dat samen met zijn partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX een gezamenlijke economische missie naar Australië organiseert van 19 tot 28 oktober 2023, onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning.