Scroll To Top

Vacatures

  • Management Assistant (m/v/x)

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) www.abh-ace.be is een openbare instelling belast met de promotie van de buitenlandse handel in nauwe samenwerking met de federale overheid en de gewestelijke instellingen (AWEX, FIT, hub.brussels).

In het kader van de versterking van haar secretariaat, wenst het Agentschap over te gaan tot de aanwerving van een Management Assistant.

 

  • Coördinator Staatsbezoeken en Economische Zendingen (m/v/x)

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) (www.abh-ace.be) is een openbare instelling belast met de promotie van de buitenlandse handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke instanties en Buitenlandse Zaken.

Het Agentschap stelt zich ten dienste van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel mekaar kunnen ontmoeten.

Eén van de hoofdactiviteiten van AHB is het organiseren van twee Economische Zendingen en twee Staatsbezoeken per jaar . De organisatie hiervan gebeurt samen met verschillende externe partners.

In het kader van de versterking van de dienst Staatsbezoeken / economische missies, wenst het Agentschap over te gaan tot de aanwerving van een Coördinator Staatsbezoeken en Economische Zendingen