Scroll To Top

Voorzitterschap

H.K.H. Prinses Astrid

Princess Astrid

De gezamenlijke economische zendingen worden voorgezeten door H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning.

H.K.H. Prinses Astrid, Prinses van België, werd geboren te Brussel op 5 juni 1962. Zij is het tweede kind van Koning Albert II en Koningin Paola.

Op vraag van Zijne Majesteit de Koning heeft H.K.H. Prinses Astrid sinds oktober 2013 verschillende economische missies geleid. Deze economische missies hebben een positieve impact die door velen wordt erkend op de ontwikkeling van de economische en handelsrelaties van België en haar Gewesten met tal van buitenlandse partners. Ze laten toe om bruggen te bouwen tussen Belgische en buitenlandse bedrijven, net als tussen Belgische bedrijven.
 
Als Erevoorzitster van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE), van de European Organisation on Research and Treatment of Cancer (EORTC) Charitable Trust en van de Wetenschappelijke en Medische Fondsen van de Koning Boudewijnstichting, legt Prinses Astrid zich toe op de ondersteuning van fundamenteel geneeskundig onderzoek in verscheidene domeinen.

Tevens engageert ze zich voor de strijd tegen epidemieën en pandemieën, onder meer als Speciale Gezant van het Roll Back Malaria partnership (RBM) voor de strijd tegen malaria. Ook voor geweldslachtoffers zet de Prinses zich in, onder meer in het kader van de strijd tegen antipersoonsmijnen.

Prinses Astrid is eveneens Erelid van het directiecomité van de International Paralympic Committee (IPC). Ze is ook Erevoorzitster van de vzw Damiaanactie.


De Prinses heeft bijzondere aandacht voor diegenen in onze maatschappij die tussen de mazen van het net dreigen te vallen en ondersteunt initiatieven ten behoeve van kansarmen, in het bijzonder als deze alleenstaande moeders en laaggeschoolden ten goede komen.
 
Prinses Astrid staat ook open voor nieuwe initiatieven van andere verenigingen die zich inzetten voor humanitaire doeleinden in binnen- en buitenland.


Op 20 juni 2013 heeft het Secretariaat van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op anti personeelsmijnen bekendgemaakt dat Prinses Astrid - als Speciaal Gezant van het Verdrag - deel uitmaakt van een werkgroep die op diplomatiek niveau zal ijveren voor de ondertekening van het Verdrag door Staten die tot dusver nog niet toegetreden zijn.

Sinds 22 november 1996 zetelt Prinses Astrid in de Senaat, als Senator van rechtswege. Zij werd tevens, op 22 mei 1997, lid van de krijgsmacht. Prinses Astrid is Kolonel bij de Medische Component. De Prinses neemt permanent deel aan de openbare activiteiten verwacht van de Koninklijke Familie.

Prinses Astrid studeerde kunstgeschiedenis te Leiden, Nederland. Zij voltooide haar opleiding in Genève, aan het "Institut d'Etudes européennes", en in Michigan (Verenigde Staten).

Op 22 september 1984 trad Prinses Astrid te Brussel in het huwelijk met Lorenz, Aartshertog van Oostenrijk-Este, die Prins van België werd in 1995. De Prins werd geboren te Boulogne-Billancourt, op 16 december 1955.

Het Prinsenpaar heeft vijf kinderen, allen in België geboren: Amedeo (21 februari 1986), Maria Laura (26 augustus 1988), Joachim (9 december 1991), Luisa Maria (11 oktober 1995) en Laetitia Maria (23 april 2003).

© Beeldrecht - FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Algemene Directie Externe Communicatie - Fotograaf : Shimera-Ansotte

 

De zendingen onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning