Scroll To Top

Organisatie gezamenlijke economische zendingen onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning

Economische zending naar Mexico, 16 - 23 februari 2019
       (bron: © BelgaImage)                  

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel staat in voor de algemene coördinatie van economische zendingen onder leiding van van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning. In nauwe samenwerking met Flanders Investment and Trade (FIT), hub.brussels, l'Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) en de FOD Buitenlandse Zaken wordt een algemeen programma opgesteld vaak met specifieke aandacht voor de voornaamste sleutelsectoren van de bilaterale economische samenwerking.

De handelsattachés van FIT, hub.brussels en AWEX, verantwoordelijk voor de verschillende bestemmingen, staan in voor het opstellen van de specifieke B2B-programma’s voor de deelnemende bedrijven.