Scroll To Top

Belgian Waste and Recycling Solutions

Belgian Waste and Recycling Solutions

Met de tijd is ons land met succes overgeschakeld op meer duurzame methoden, die hoger gerangschikt staan in de afvalhiërarchie. Belgische bedrijven zijn vandaag Europese en internationale koplopers wat betreft de verwerking van verschillende afvalstromen, waaronder gemeentelijk, bedrijfs- en verpakkingsafval en afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Daarnaast hebben ze een vergaande expertise ontwikkeld en knowhow opgebouwd in het milieuvriendelijke beheer van stort-of opslagplaatsen voor afval en duurzame grondsaneringstechnieken.

Historisch gezien heeft België altijd een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van afvalwetgeving en –beleid. Ook vandaag neemt België zijn pioniersrol weer op en hebben de gewestelijke overheden een politiek uitgestippeld die het sluiten van materiaalkringlopen voorop stelt.

In het eerste deel van de publicatie “Belgian Waste and Recycling Solutions” wordt de Belgische afvalsector voorgesteld: de markt in enkele cijfers, de Europese en nationale doelstellingen, de sterktes van ons land en de verschillende spelers. Het tweede deel is gewijd aan 12 Belgische succesverhalen, terwijl het derde deel een niet-exhaustieve lijst omvat van bedrijven die actief zijn in de branche. De ondernemingen werden hierbij onderverdeeld in 4 categorieën (collection & sorting, waste-to-material, waste-to-energy en landfill solutions).
 

Publicatiedatum: september 2014

Belgian Waste and Recycling Solutions (enkel beschikbaar in het Engels)