Scroll To Top

Belgian Sustainable Energy Solutions

Belgian Sustainable Energy Solutions

De energiesector vertegenwoordigt 14,1% van de Belgische industrie en droeg voor 2,6% bij aan het BBP van het land (gegevens Eurostat, 2012).

Als 8e meest energie-consumerende natie binnen de Europese Unie voorziet België in een vierde van zijn energienoden via nucleaire centrales. Bij het gebrek aan olie-, gas-, uranium- of steenkoolreserves wordt de afhankelijkheidsgraad van geïmporteerde energie uitsluitend bepaald in functie van de geproduceerde hernieuwbare energie of energie uit afval. De overheid heeft tegen 2020 een dubbele doelstelling vastgelegd: 13% groene energie in de consumptiemix en 21% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

De publicatie “Belgian Sustainable Energy Solutions” presenteert in een eerste deel de Belgische energiesector: de markt in enkele kerncijfers, de Europese en nationale doelstellingen, de sterktes van ons land en de spelers.

Het tweede deel is gewijd aan 12 Belgische succesverhalen, terwijl het derde deel een (niet-exhaustief) repertorium omvat van Belgische bedrijven actief in de sector en dit voor de volgende domeinen (productie, elektrische oplossingen, thermische oplossingen en energie-efficiëntie).

Belgian Sustainable Energy Solutions (enkel beschikbaar in het Engels)