Scroll To Top

Belgian Biotechnology - 2011

Cover studie biotechnologie

De Belgische biotechnologie -industrie behoort tot de meest dynamische ter wereld. Zowel de aanwezigheid van research-centers en universiteiten met internationale faam als de onvoorwaardelijke steun van de regionale en federale overheden hebben er toe bijgedragen dat België een leiderspositie bekleedt binnen de biotechnologie, zowel op gebied van gezondheid als van industrie of milieu.


Binnen het kader van de gezamenlijke handelsmissie onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip naar de Verenigde Staten van 22 tot 30 juni, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel in samenwerking met de Gewesten en de sectorale organisaties een studie uitgewerkt over uitmuntende Belgische prestaties binnen de biotechnologie. De studie werd zowel in de Verenigde Staten als in België op ruime schaal verspreid. Via de link hieronder kan u deze studie als PDF downloaden.

Belgian Biotechnology (enkel beschikbaar in het Engels)