Scroll To Top

Belgian Advanced Materials - 2013

Belgian Advanced Materials

Met een exportsaldo van 10 miljard EUR in 2012 levert de sector van de plastics en rubber een aanzienlijke bijdrage aan de positieve handelsbalans van België. Ons land is bovendien wereldleider in de transformatie en de productie van plastic materiaal per inwoner. Het innoverende karakter van de bedrijven uit deze sector draagt eveneens bij aan de goede faam van België.

De publicatie "Belgian Advanced Materials – Plastics & Rubber" stelt in een eerste deel de sector van de plastics & rubber voor: zijn context, de troeven van België en zijn belangrijkste spelers. Het tweede deel is gewijd aan 15 Belgische succesverhalen, terwijl het derde deel een niet-exhaustief repertorium omvat van bedrijven die in deze branche actief zijn in 5 weerhouden toepassingsdomeinen (automobielsector, constructie, medische toepassingen, verpakking en techniek).

Belgian Advanced Materials - Plastics and Rubber (enkel beschikbaar in het Engels)