Scroll To Top

Belgian Aerospace - 2018

De publicatie “Belgian Aerospace” schetst het verleden, het heden en de toekomst van de lucht- en ruimtevaartindustrie, en belicht daarbij de centrale rol van België.

Deel 1 toont het bredere kader van de lucht- en ruimtevaartindustrie, terwijl deel 2 focust op enkele Belgische succesverhalen binnen “Advanced materials & structures”, “Platforms & embedded systems” of “Services & applications”. Deel 3 tot slot bevat een niet-exhaustieve lijst van Belgische bedrijven actief in de lucht- en ruimtevaart.

Publicatiedatum: juni 2018

Document enkel beschikbaar in het Engels.

Belgian Aerospace