Scroll To Top

Economische studies

Handelsopportuniteiten wereldwijd

De Economische studies hebben als doel de lezer een beeld van het macro-economische landschap te verschaffen. Daarnaast schetsen deze studies de sleutelsectoren voor de export. 

2019

China is vandaag een absolute grootmacht op het internationale toneel en een leider op het vlak van internationale handel. Het land, dat het afgelopen decennium een jaarlijkse economische groei van 8% kende, is met voorsprong de voornaamste exporteur ter wereld en de tweede belangrijkste importeur. Daarnaast zit China in de laatste onderhandelingsfase met de EU over een bilaterale investeringsovereenkomst, hetgeen de markt weer wat bereikbaarder moet maken voor Europese investeerders.

Landenstudie China

Publicatiedatum: oktober 2019

Mexico heeft een grote interne markt die groeit dankzij de hervormingen die kaderen binnen het ambitieuze programma Pacto por México. Daarnaast heeft het land ook een uitgebreid netwerk van internationale handelsakkoorden. Zowel met de Europese Unie als met de Verenigde Staten & Canada zijn bovendien nieuwe akkoorden in het vooruitzicht. Het is bijgevolg een uitgelezen moment om de markt te ontdekken. 

Landenstudie Mexico

Publicatiedatum: januari 2019

2018

De Marokkaanse economie kende een sterke transformatie in de afgelopen twintig jaar en staat er vandaag zeer sterk voor. De komende jaren wordt een stabiele groei van het BBP rond de 4% verwacht terwijl ook de inflatie, rente en wisselkoers stabiel zijn. De Marokkaanse ambitie om als brug te dienen tussen Europa en Afrika, samen met andere troeven besproken in de studie, maken dat het land een aantrekkelijke haven van investeringen is geworden. Extra focus in deze studie ligt op de logistieke en transportsector, infrastructuur en energie. 

Publicatiedatum: november 2018
landenstudie Argentinië

Argentinië is ondanks de moeilijkheden in het afgelopen decennium nog steeds de 21ste economische macht ter wereld. Nu de macro-economische lange termijnuitzichten, ondanks plotse uitschieters, onder controle lijken en Argentinië weer op de internationale markten kan lenen zal het potentieel pas echt tot uiting komen. Een nieuwe groeifase, meer dan ooit gebaseerd op samenwerking met andere landen, dient zich dan ook aan.

Publicatiedatum: juni 2018
Landenstudie Uruguay

Uruguay bevindt zich in de langst aanhoudende periode van groei in haar bestaan. Deze is gebaseerd op een omvangrijke dienstensector en een sterke export van landbouwgoederen. Met stabiele macro-economische vooruitzichten ambieert Uruguay om een hub te worden in Latijns-Amerika. Het land biedt immers niet alleen toegang tot de eigen markt, maar vormt ook een toegangspoort voor de volledige Mercosur, en tot ver daarbuiten dankzij de vrijhandelszones. 

Publicatiedatum: juni 2018

2017

Na de razendsnelle inhaalbeweging die Ivoorkust liet optekenen volgend op de schermutselingen in het begin van dit decennium oogt de toekomst van het land rooskleuriger dan ooit. In 2016 prijkte Ivoorkust bij de vijf belangrijkste groeiers ter wereld en dankzij een herwonnen stabiliteit en een bedrijfsvriendelijke regering wijst alles erop dat deze trend de komende jaren zal aanhouden.

 

Publicatiedatum: oktober 2017

De Republiek Korea staat bekend als een van de “Aziatische tijgers”. Deze uitdrukking verwijst naar de sterke economische groei die de laatste decennia werd opgetekend. De recent verkozen president, Moon Jae-in, laat een wil zien om te breken met de vorige regering en rekent de economie en de diplomatie tot haar prioriteiten. Zij wil “van Zuid-Korea een eerlijke en rechtvaardige samenleving maken” met meer transparantie, wat een goed voorteken is voor de handelspartners en de buitenlandse investeerders.

Het land wordt omringd door twee zeeën en een gedemilitariseerde zone vormt de scheiding met Noord-Korea waardoor de economie van het land sterk afhankelijk is van de internationale handel. Met één van de meest open economieën ter wereld (een openheidsgraad van bijna 90%), bereikte het land in 2016 een zesde plaats als grootste exporteur ter wereld en een tiende plaats als grootste importeur ter wereld.

Publicatiedatum: mei 2017

2016

 “It’s like a whole other country“...   De officiële toeristische slogan van Texas drukt perfect het unieke, aparte karakter van deze staat uit. Texas, ook wel de “Lone Star State” genoemd na de afscheiding van Mexico en vóór de annexatie bij de Verenigde Staten in de 19de eeuw, is de 2de grootste staat van de VS zowel qua bevolking, rijkdom als oppervlakte. Mocht Texas onafhankelijk zijn, dan was het de 10de belangrijkste economische macht ter wereld!
Aardolie en gas vertegenwoordigen er 8,5% van het BBP. De economische groei is afgenomen van 5,4% in 2012 tot 3,8% in 2015, wat voor een groot deel kan worden verklaard door de val van de olieprijzen. De Texaanse groei blijft desondanks nog steeds hoger dan het Amerikaanse nationaal gemiddelde.

Ook al heeft het deze staat haar rijkdom hoofdzakelijk aan het zwarte goud te danken, toch heeft Texas lessen getrokken uit de eerste oliecrisissen en haar afhankelijkheid van koolwaterstoffen in de loop der jaren afgebouwd ten voordele van andere economische activiteiten. Hernieuwbare energie, biotechnologie en IT zijn de nieuwe succesdomeinen van Texas op internationaal vlak.

Texas beschikt daarnaast over een waaier van troeven om investeerders en ondernemingen aan te trekken: een fiscaal gunstig regime, financiële stimuli om nieuwe projecten te ondersteunen en ook meerdere universitaire netwerken met een uitstekende reputatie, zowel voor de opleiding van hooggekwalificeerde arbeidskrachten als voor R&D.

Ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Texas van 3 tot 11 december 2016 publiceerde het Agentschap voor Buitenlandse Handel een landenstudie. Het eerste gedeelte analyseert de macro-economische situatie van de staat, terwijl het tweede gedeelte zich buigt over drie van de meest dynamische sectoren: energie, biotechnologie en IT. Het laatste hoofdstuk omvat drie Belgische success stories.

Publicatiedatum: november 2016

Als 16de economische wereldmacht biedt Indonesië een interessant potentieel voor onze uitvoerders en investeerders. Het land is één van de opkomende naties die de fakkel overnemen van de BRICS-landen. Ondanks de vertraging die de laatste jaren werd genoteerd blijft de groei van het land toch rond het aanzienlijke niveau van 5% schommelen in 2015, met bovendien optimistische perspectieven voor de komende jaren.

De demografische structuur maakt het land extra aantrekkelijk. Als vierde dichtstbevolkte land ter wereld heeft Indonesië een jonge bevolking en een sterk groeiende middenklasse. Er zijn natuurlijke rijkdommen als landbouwgronden en mineralen in overvloed. De archipel wil diversifiëren en overstappen van een economie afhankelijk van grondstoffenuitvoer naar een economie die gebaseerd is op de verwerking van deze laatste tot hoogwaardige eindproducten.

De afschaffing van de brandstofsubsidies gaf de regering van President Widodo de ruimte om het aldus vrijgemaakte budget toe te kennen aan de renovatie van de binnenlandse infrastructuur, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, het herlanceren van de maritieme sector en de invoering van maatregelen om de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te garanderen.

Ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Indonesië van 12 tot 19 maart 2016 publiceerde het Agentschap voor Buitenlandse Handel een landenstudie. Het eerste gedeelte analyseert de macro-economische situatie van Indonesië, terwijl het tweede gedeelte zich buigt over de meest dynamische sectoren: infrastructuur, energie, cleantech en de maritieme sector.

Publicatiedatum: februari 2016

2015

Als op één na grootste land qua oppervlakte biedt Canada heel wat mogelijkheden voor exporteurs en buitenlandse investeerders. Het grondgebied herbergt een indrukwekkende hoeveelheid natuurlijke bronnen, een innovatieve economie en is rijk in R&D. Een groot aantal domeinen, waaronder de lucht- en ruimtevaart, biotechnologie, telecommunicatie en digitale animatie, trekken steeds meer internationale talenten aan. Het land wordt bovendien beschouwd als één van de gemakkelijkste om zaken in te doen.

Onze exporteurs tonen een stijgende interesse voor het westen van het land. Net als de filmstudio’s van Vancouver, ook wel het Hollywood van het noorden genoemd, en de teerzanden, zijn ook de provincies Alberta en Brits-Columbia sterk aan het boomen. Ze worden door experts beschouwd als de economische locomotieven voor het Canada van morgen.

Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie die in Westelijk Canada plaatsvindt van 24 tot 31 oktober 2015, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “landenstudie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Canada, terwijl het tweede een analyse omvat van enkele van de meest dynamische sectoren: energie (fossiele en hernieuwbare), ICT, film en digitale media, life sciences, lucht- en ruimtevaart en transport. 
 

Publicatiedatum: oktober 2015

Als gastheer van de Wereldbeker voetbal 2020 heeft het emiraat Qatar een kolossaal project op poten gezet voor de modernisering van zijn sport-, hotel- en transportinfrastructuur, grotendeels gefinancierd door de inkomsten uit de koolwaterstoffen.
Naast de olie- en gasleidingen die voor de huidige welvaart hebben gezorgd biedt het land nog een enorm potentieel aan diversificatiemogelijkheden, waarvoor investeringen in opleiding, research en development nodig zijn.
Qatar wil immers overschakelen van een economie die steunt op petroleum en gas naar een economie waarin kennis en knowhow centraal staan. Om deze ambitieuze uitdaging te verwezenlijken zal Qatar zich zonder twijfel moeten laten bijstaan door competente partners.
Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie van 21 tot 27 maart 2015 heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een landenstudie gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Qatar, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren die heel wat handelsmogelijkheden bieden: gas en petroleum, constructie, cleantech en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Qatar.

 

Publicatiedatum: februari 2015

Sinds hun onafhankelijkheid hebben de Verenigde Arabische Emiraten dankzij het intelligente beheer van de gas-en petroleumbronnen en de prioritaire diversificatie van hun economische activiteiten in de voorbije 40 jaar een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Vandaag zijn zij een dynamisch en welvarend land.
De resoluut internationaal gerichte instelling van deze federatie van zeven emiraten maakt het land tot één van de meest actieve markten op gebied van buitenlandse handel. Dankzij een aanlokkelijk investeringskader en geholpen door hun politieke stabiliteit in een verder woelige regio, trekken de Emiraten steeds meer buitenlands kapitaal aan.
Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie van 21 tot 27 mars 2015 heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een andenstudie gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Verenidge arabische emiraten, terwijl het tweede een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: gas en petroleum, cleantech en de bouwsector. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in de V.A.E.

Publicatiedatum: februari 2015

2014

Singapore is in vele opzichten een economisch succesverhaal. In enkele decennia stootte het land door naar de hoogste regionen op de lijst van rijkste landen ter wereld. Vandaag rangschikt de eilandstaat op een 7e plaats wereldwijd in termen van koopkracht.

Sinds 2010 stimuleert de overheid een economische hervorming, waarbij sectoren met een hoge toegevoegde waarde centraal staan en waarbij de toestroom van buitenlandse arbeidskrachten wordt beperkt. Op deze wijze hoopt ze de economische output per capita te laten stijgen en tegelijkertijd een verbetering van de algemene productiviteit en competitiviteit te realiseren.

De vrijhandelsakkoorden vormen een inherent onderdeel van de Singaporese handelspolitiek. Hierbij richt Singapore zich niet enkel op nieuwe opkomende markten, maar streeft ze ook naar een verdieping van de handelsrelaties met de westerse economieën. De recent aangenomen tekst van een nieuw en ambitieus vrijhandelsverdrag met de Europese Unie vormt hier een bewijs van.

Ter gelegenheid van de volgende gezamenlijke handelsmissie van 22 tot 28 november 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “landenstudie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Singapore, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: biomedische wetenschappen, cleantech, logistiek en banking technology. De studie besluit met een hoofdstuk over Belgische succesverhalen in Singapore.

Publicatiedatum: oktober 2014

Als derde grootste macht binnen de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) genereert Maleisië 13% van de rijkdom van de regio. In 2014 wordt de groei geschat op 5,7%.

“Vision 2020” streeft ernaar om het BBP per hoofd van de bevolking te laten stijgen en Maleisië te laten overgaan van een “middeninkomensland” naar een “hoge-inkomensland”. Verschillende programma’s moeten het land naar de verwezenlijking van deze ambitieuze uitdaging loodsen.

Het ontbreekt Maleisië niet aan troeven om exporteurs aan te trekken. De liberalisatie van haar economie stimuleert de handelsrelaties, trekt meer buitenlands kapitaal aan en draagt bij tot de stijging van het land in de internationale klassementen met betrekking tot de concurrentiekracht.

Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie van 22 tot 28 november 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “landenstudie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Maleisië, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: islamitische financiën, cleantech, constructie en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Maleisië.

Publicatiedatum: oktober 2014

Peru

Dankzij zijn vruchtbare bodem beschikt Peru over heel wat troeven om investeerders aan te trekken. De aanzienlijke groei sinds 2000 heeft het land de flatterende bijnaam “Tijger van de Andes” opgeleverd. De macro-economische indicatoren zijn bovendien uitstekend, waaronder een onder controle gehouden inflatie, een benijdenswaardige overheidsschuld en comfortabele deviezenreserves.   

De verschillende vrijhandelsakkoorden vormen het bewijs van de internationale opening van het land en trekken buitenlandse investeerders aan. De procedurele vereenvoudiging en de verlaging van tarifaire belemmeringen geven een boost aan de handelsrelaties en vergemakkelijken de markttoegang voor bedrijven, meer bepaald dankzij de ondertekening van het bilaterale verdrag met de Europese Unie in de lente van 2013.

Peru stijgt jaar na jaar in de verschillende ranglijsten die de aantrekkelijkheid en de competitiviteit van landen beoordelen. Peru wordt eveneens als tweede beste Zuid-Amerikaanse natie gequoteerd door de kredietbeoordelaars.  

Ter gelegenheid van de volgende gezamenlijke handelsmissie van 18 tot 25 oktober 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “landenstudie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Peru, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: mijnen, energie, infrastructuur en agro-industrie. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Peru.

Publicatiedatum: september 2014

Chemical Players in Malaysia

Deze publicatie behandelt een dertigtal hoofdrolspelers van de chemische sector in Maleisië.

Publicatiedatum: september 2014

Colombia

Colombia is een van de snelst groeiende economieën van het Latijns-Amerikaanse continent. Dankzij groeicijfers van gemiddeld 4,7% op jaarbasis gedurende de voorbije vier jaar wordt de republiek in een adem genoemd met de CIVETS-landen, een nieuwe generatie van tijgereconomieën.

Deze gunstige situatie is het resultaat van een verbeterde veiligheidsomgeving, in combinatie met de economische politiek van president Santos, herkozen voor een tweede ambtstermijn in juni 2014. Hierbij wordt onder meer ondersteuning geboden aan 5 “locomotieven van groei en jobcreatie”. Deze zijn infrastructuur, huisvesting, mijnen & energie, landbouw, en innovatie, stuk voor stuk sectoren van vitaal economisch belang.

Tegelijkertijd opent Colombia zich steeds meer voor buitenlandse investeerders en wordt er werk gemaakt van een verbreding en verdieping van de internationale relaties. In dit kader kan ook de recentelijk afgesloten vrijhandelsovereenkomst tussen Colombia en de Europese Unie begrepen worden. Dit verdrag opent markten voor zowel Europese als Colombiaanse exporteurs.

Ter gelegenheid van de volgende gezamenlijke handelsmissie van 18 tot 25 oktober 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “landenstudie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Colombia, terwijl het tweede een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: de agro-industrie, constructie & infrastructuur en de energiesector. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Colombia.

Publicatiedatum: augustus 2014

Construction sector in Malaysia

De bouwsector is een belangrijke bouwsteen van de Maleisische economie. Deze studie analyseert de volledige sector, de overheidsmaatregelen die er betrekking op hebben, evenals de sleutelsectoren en het marktpotentieel.

Publicatiedatum: augustus 2014

Biomedical Sciences Sector in Singapore

De biomedische industrie is een belangrijke pijler van de Singaporese economie. Deze studie bestudeert de voornaamste domeinen waaruit deze sector bestaat: gezondheidszorgdiensten, farmaceutische producten, biotechnologie en medische instrumenten. Buiten het potentieel van de markt bespreekt deze studie eveneens de lokale infrastructuur, de overheidsmaatregelen, als ook de belangrijkste spelers in deze sector.

Publicatiedatum: juli 2014

Clean Technology Sector in Malaysia

Tussen de 178 landen die bestudeerd werden door de “Environmental Performance Index“ van 2014, nam Maleisië de 51ste plaats in. Deze publicatie onderstreept het belang van de “clean technology”-sector in dit land. De studie is opgesplitst in twee delen:  het eerste deel  legt zich toe op de “environment & water sector”, terwijl het tweede een analyse geeft van de “renewable energy, green building & energy efficiency sector”. Deze studie identificeert eveneens de houding van de overheid ten opzichte van deze sector, alsook de belangrijkste spelers en het potentieel van de markt. 

Publicatiedatum: juni 2014

Logistics Industry in Singapore

De republiek Singapore is een voornaam kruispunt van de logistiek. Deze studie belicht de verschillende aantrekkelijkheden van deze stadstaat en zijn belangrijkste spelers. Deze behandelt eveneens de luchtvaart- en de  maritieme logistiek en zet enkele recente investeringen van de overheid in de verf.

Publicatiedatum: mei 2014

Clean Technology Sector in Singapore

De sector "Clean Technology", die zowel de deelsector "Clean Energy" als "Environment and Water" omvat,  is van een strategisch belang voor Singapore. Deze studie vernoemt de recentste investeringen op dit gebied door de stadstaat, evenals een analyse van de marktevolutie en geeft ook aan welke handelsopportuniteiten er te vinden zijn voor onze bedrijven.

Publicatiedatum: mei 2014

Oman

Oman kent de laatste 40 jaar een periode van ongeziene economische vooruitgang. Deze “boom” valt samen met de regeerperiode van de huidige Sultan Qaboos bin Said al-Said, die aan de macht kwam in 1970 en is grotendeels gesteund op de inkomsten van de oliesector (productie en export). In 2012 vertegenwoordigde de oliebranche bijna 50% van het BBP.


De grote afhankelijkheid van het zwarte goud maakt het land echter kwetsbaar voor schokken van de beurskoers van een vat ruwe olie. Als reactie lanceerde het Sultanaat al in 1995 Vision 2020, een langetermijnstrategie opgebouwd rond drie sleutelcomponenten: “economische diversificatie, omanisatie en privatisering”. De kernelementen van dit beleid werden vervolgens uitgewerkt en geïmplementeerd via de verschillende vijfjarenbeleidsprogramma’s, waarvan het meest recente de periode 2011-2015 beslaat.


Voor de periode 2013-2017 voorspelt de Economist Intelligence Unit een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,6%, die volgens gegevens van de Centrale Bank van Oman voor 70% gedragen zal worden door een groei in niet-oliegerelateerde sectoren.

Ter gelegenheid van de volgende gezamenlijke handelsmissie naar Oman (14-21 maart 2014), heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “landenstudie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Oman, terwijl het tweede hoofdstuk een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: infrastructuur & logistiek, energie & milieu en de bankensector. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Oman.

Publicatiedatum: januari 2014

Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië, de grootste economie van het Midden-Oosten, tekent, met een jaarlijkse gemiddelde  groei van 4,9 % voor de periode 2014-2017, solide groeivooruitzichten op, voortgestuwd door de, zowel private als publieke, consumptie en investeringen.

Dankzij de stijgende olie-inkomsten kon het land in 2013 de grootste begroting uit zijn geschiedenis goedkeuren. Die begroting loopt op tot 221 miljard EUR en voorziet in uitgaven die 19 % hoger liggen dan in 2012.

De oliepijpleidingen en de raffinaderijen niet in acht genomen, vormt de diversifiëring van de economische activiteiten van het land een van de prioriteiten voor de regering. De farmaceutische sector, de bouwsector, de hernieuwbare energiesector en de onderwijssector gaan er gestaag op vooruit en bezitten een aantrekkelijk potentieel voor buitenlandse investeerders.


Ter gelegenheid van de volgende gezamenlijke handelsmissie naar Saoedi-Arabië (van 14 tot 21 maart 2014), heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een landenstudie gepubliceerd. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de macro-economische situatie van het koninkrijk, terwijl het tweede een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: infrastructuur & logistiek, energie en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Saoedi-Arabië.

Publicatiedatum: januari 2014

2013

India

India is één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Dankzij groeicijfers van gemiddeld 8% op jaarbasis gedurende de voorbije 20 jaar, maakt het deel uit van de BRICS landen, de club van 5 die één van de motoren vormt van de wereldeconomie.


Het XIIe vijfjarige beleidsprogramma (2012-2017), gebaseerd op de mantra “faster, sustainable and more inclusive growth”, stelt grote investeringsdoelstellingen voorop. Het gros van de inspanning dient afkomstig te zijn van de binnenlandse en buitenlandse privésector. De focus wordt gelegd op sleutelsectoren, zoals infrastructuur en energie. Daarnaast zet India in op een inclusieve groei, die gestimuleerd moet worden door de evolutie van de koopkracht.

Volgens kenners zal India zijn rol als voortrekker van de wereldeconomie blijven spelen. Het hoeft geen verdere uitleg dat deze toekomstprognose voor onze Belgische ondernemingen aanzienlijke zakenkansen met zich mee brengt.

Ter gelegenheid van de volgende gezamenlijke handelsmissie naar India (23-29 november 2013), heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “landenstudie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van India, terwijl het tweede hoofdstuk een analyse omvat van vijf dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: cleantech & hernieuwbare energie, healthcare & pharma, diamant, infrastructuur en telecommunicatie. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in India.

Publicatiedatum: november 2013

Angola

Een "ruwe diamant", dat is misschien wel de beste manier om Angola te omschrijven.  Het land heeft   immers een schat aan natuurlijke rijkdommen, die moeten worden ontgonnen op een duurzame wijze.
 
Buiten zijn petroleum- en mijnvoorraden, biedt de specifieke geografische en topografische situatie een florerende primaire sector, zowel op het niveau van de visserij en landbouw als wat betreft de capaciteit van natuurlijke energiebronnen.

Het land heeft de laatste tien jaar een opmerkelijke economische groei vertoond, wat maakt dat het vandaag de derde economie van Afrika is.

Tijdens de economische missie naar Angola zullen voornamelijk drie van de meest dynamische sectoren voor het voetlicht gebracht worden: energie, infrastructuur en constructie en eveneens de diamantsector.

Publicatiedatum: september 2013

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika heeft natuurlijke rijkdommen in overvloed. Ze vormen de basis van de economie, zoals blijkt uit de moderne landbouwbedrijven en de intensieve mijnactiviteit. Het land beschikt eveneens over een breed dienstengamma, in het bijzonder in de financiële sector.

De huidige regering heeft de voortdurende verbetering van de transport-, energie- en communicatie-infrastructuur tot een van haar speerpunten gemaakt. Op die wijze wil ze  tegemoetkomen aan de toenemende nood aan modernisering en de voorrangspositie van het land op de internationale handelsscène ten volle benutten.

 
Tijdens de missie naar Zuid-Afrika van 20 tot 27 oktober 2013, de eerste die wordt voorgezeten door HKH Prinses Astrid, zullen voornamelijk drie zeer dynamische domeinen aan bod komen, met name de diamant, de infrastructuur en de hernieuwbare energie.

Publicatiedatum: september 2013

Verenigde Staten

Op basis van het criterium van het bruto binnenlands product zijn de Verenigde Staten het rijkste land ter wereld, ver voor de Chinese troonopvolger die weleens als bedreigend wordt bestempeld. Die rijkdom is voor een aanzienlijk deel te danken aan Californië die voor 13 % tot het totale nationale BBP bijdraagt. Als Californië onafhankelijk zou zijn, zou de staat de 8e grootste economische macht ter wereld vormen.

De meest welvarende staat van de Verenigde Staten heeft troeven te over om investeerders aan te trekken. De vlotte toegang tot financiering en de vruchtbare samenwerking met de universitaire wereld zorgen voor een vriendelijk zakenklimaat. De spitstechnologische ontwikkelingen van Silicon Valley, de Golden Gate van San Francisco, maar ook de filmstudio’s van Los Angeles zijn een illustratie van het Californische succesverhaal.

Na een eerste deel waarin de macro-economische balans van de Verenigde Staten en Californië wordt opgemaakt, zal deze studie een sectorale analyse van drie domeinen maken: biotechnologie, ICT en cleantech. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische ondernemingen in Californië. 

Publicatiedatum: april 2013

Thailand

Thailand staat niet alleen voor toerisme, diplomatieke onrust of klimaatproblemen; het is ook een opkomende economie. De Thaise veerkracht was van cruciaal belang om vooruitgang te boeken en een bevoorrechte positie te verwerven op het internationale toneel.

Thailand heeft natuurlijke rijkdommen in overvloed en kan beschikken over een goed ontwikkeld industrieel apparaat. Er wordt nog vaak gebruik gemaakt van de traditionele technieken, maar de modernisering die aan de gang is, biedt de Belgische uitvoerders heel wat mogelijkheden.

Tijdens de missie naar Thailand, die plaatsvindt van 16 tot 22 maart 2013 en wordt voorgezeten door ZKH Prins Filip, zullen vijf veelbelovende sectoren aan bod komen, met name de voedingsmiddelenindustrie, de gezondheidszorg,  de hernieuwbare energiebronnen, de infrastructuur en logistiek en, tot slot, de ICT.

Publicatiedatum: januari 2013

2012

Australië

Terwijl de Europese Unie een van de zwaarste crisissen uit haar bestaan doormaakt en de groeivooruitzichten voor 2012 er zeer bleek uitzien, kent Australië een periode van economische stabiliteit. Het land is het enige lid van de OESO dat tijdens de crisis van 2008 en 2009 niet in een recessie terecht kwam. Vaak wordt daarvoor verwezen naar de betrouwbaarheid van het bankensysteem, maar het is vooral de toename van de grondstoffenhandel vanuit het land die aan de basis lag van die trend. In tal van sectoren staat de Australische economie aan de top op het vlak van technologie. Een economische zending naar Australië biedt dan ook heel wat mogelijkheden voor partnerschappen in diverse sectoren.

Tijdens de missie naar Australië, die plaatsvindt van 16 tot 27 november 2012 en wordt voorgezeten door ZKH Prins Filip, zullen voornamelijk drie zeer dynamische domeinen aan bod komen, met name de mijnsector, de sector van transport en logistiek en de gezondheidssector.

Publicatiedatum: oktober 2012

Nieuw-Zeeland

Vanwege zijn geografische isolement herbergt Nieuw-Zeeland een zeer bijzondere fauna en flora die voor een groot deel inheems is. Er is niet enkel de grote biodiversiteit in Nieuw-Zeeland, maar ook de primaire sector bloeit er, of het nu gaat om de visserij, de landbouw, de bosbouw of de natuurlijke energievoorraden.

De jongste 20 jaar is de regering erin geslaagd dit agrarische, geografisch en economisch geïsoleerde Nieuw-Zeeland om te vormen tot een geïndustrialiseerde economie met vrije handel. Net zoals in tal van andere Angelsaksische landen sinds de jaren ’90 het geval was, kende Nieuw-Zeeland in de loop van de jaren 2000 een periode van zeer sterke groei. Die duurde tot de economische wereldcrisis waarin de achteruitgang van de Nieuw-Zeelandse economie relatief beperkt bleef.

Er zijn echter niet alleen de natuurlijke rijkdommen en de primaire sector: Nieuw-Zeeland kan ook rekenen op een internationaal erkende filmindustrie zonder het belang van de bouw- en infrastructuursector te vergeten.

Er zal een bijzondere aandacht besteed worden aan deze sectoren tijdens de economische missie naar Nieuw-Zeeland die van 27 tot 30 november 2012 wordt voorgezeten door ZKH Prins Filip.

Publicatiedatum: oktober 2012

Turkije

Terwijl de Europese economieën worden geconfronteerd met een crisis zonder voorgaande die nog steeds op hun groei weegt, geeft de Turkse buur blijk van een economische kracht die doet dromen. Dankzij de liberalisering van zijn economie en de inspanningen in zijn economisch beleid kon Turkije toetreden tot de befaamde CIVETS-landen, een letterwoord voor de meest veelbelovende economieën, in het verlengde van de beruchte BRIC-landen.

De sectoren van de cleantech, informatie- en communicatietechnologie, transport en logistiek net als de sector van de bouw en de infrastructuur bieden de beste groeiperspectieven. Deze zullen dan ook uitgebreid aan bod komen tijdens de economische missie die wordt voorgezeten door ZKH Prins Filip van 15 tot 19 oktober 2012.

Publicatiedatum: juli 2012

Japan

Japan is een uitgelezen bestemming voor Belgische exporteurs (dankzij) met een markt (met) van meer dan 127 miljoen inwoners en één van de hoogste BBP’s ter wereld per inwoner. Een oud Japans spreekwoord zegt dat "de sneeuw de tak van een wilg nooit zal breken". Eén jaar na de ramp van Fukushima zijn de analysten formeel: Japan is bezig aan de heropbouw en zal versterkt uit de doorgemaakte crisis komen.

Vooral de sectoren van de gezondheid, de milieutechnologie, ICT evenals het verbruik van luxegoederen zijn aan een grote opmars bezig in Japan. Deze sectoren zullen in het bijzonder naar voren worden geschoven tijdens de gezamenlijke handelsmissie geleid door ZKH Prins Filip die zal plaatsvinden van 9 tot 16 juni 2012.

Publicatiedatum: mei 2012

Vietnam

In deze tijden van economische crisis genereert de Vietnamese economie een groei waarvan ontwikkelde landen alleen maar kunnen dromen. Dankzij zijn jonge, aangroeiende bevolking en de talrijke hervormingen die de autoriteiten hebben doorgevoerd, is Vietnam inderdaad een van de meest dynamische economieën van Zuidoost-Azië geworden.

Vooral de gezondheidszorg, de agroalimentaire industrie, de energie en de bouw zullen de komende jaren steeds sneller ontwikkelen. Deze sectoren krijgen daarom bijzondere aandacht tijdens de economische zending voorgezeten door ZKH Prins Filip, die zal plaatsvinden van 10 tot 16 maart 2012.

Publicatiedatum: januari 2012

2011

Chili

De Chileense economie is de meest competitieve economie van Latijns-Amerika. Het land, met een gezond macro-economisch systeem, is een uitstekende bestemming voor elk bedrijf dat geïnteresseerd is in Latijns-Amerika. Chili voert inderdaad regelmatig de top van de internationale lijsten aan, zowel wat betreft het ontwikkelingspotentieel als qua economische en politieke stabiliteit.

Publicatiedatum: oktober 2011

China

Geen enkel exportbedrijf kan het zich veroorloven om de Chinese markt te negeren. De enorme populatie van dit land is dan ook een krachtige magneet voor producenten uit de hele wereld. Zowel grote holdings als kleine en middelgrote ondernemingen weten heel goed dat ze aanwezig moeten zijn in China.

"Wie anderen kent, is wijs" zei Lao Tsé. In de overtuiging dat de Belgische bedrijven succesvol kunnen zijn in China als ze goed geadviseerd worden en goed voorbereid zijn, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel deze studie opgesteld, ten behoeve van de deelnemers aan de prinselijke handelsmissie naar China, die zal plaats hebben van 20 tot 29 oktober 2011.

Publicatiedatum: september 2011

Verenigde Staten

De Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zijn een zeer belangrijke handelspartner voor de Belgische ondernemingen. Dankzij een beleid dat gericht is op innovatie en uiterst doeltreffende R&D is het land de wereldleider geworden in alle spitstechnologische sectoren. Bovendien heerst er voor buitenlandse ondernemingen een open en zeer competitief zakenklimaat.

In het 1ste deel van deze studie wordt een beeld geschetst van de macro-economische basis van de Verenigde Staten en de impact in termen van buitenlandse handel. Vervolgens worden een aantal kanssectoren voor onze Belgische ondernemingen voorgesteld. De studie wordt afgerond met het hoofdstuk "Etiquette" over bepaalde lokale zeden en gewoontes die de contacten ter plaatse zouden moeten vergemakkelijken

Publicatiedatum: mei 2011

Rusland

Diversificatie, modernisering en openheid: drie woorden die de huidige economische toestand in Rusland treffend omschrijven. Daarnaast is Rusland niet alleen een reusachtig land, maar beschikt het ook over reusachtige energievoorraden die het land tot een wereldmacht maakten. De economische crisis dwingt echter ook Rusland er toe om andere economische sectoren te gaan ontwikkelen. Deze studie biedt een overzicht van de Russische economie en de plannen van het land voor de toekomst. Hierbij zullen zich heel wat opportuniteiten voordoen voor onze Belgische ondernemingen. Deze studie kan een eerste stap in die richting zijn.

Publicatiedatum: februari 2011

2010

Oekraïne

In het 1e deel van deze studie wordt een beeld geschetst van de macro-economische indicatoren van Oekraïne en de impact in termen van buitenlandse handel. Vervolgens worden een aantal kansrijke sectoren voor onze Belgische ondernemingen voorgesteld. De studie wordt afgerond met het hoofdstuk "Gedragscode" dat handelt over bepaalde lokale zeden en gewoontes die de contacten ter plaatse zouden moeten vergemakkelijken.

Publicatiedatum: oktober 2010

Kazachstan

Kazachstan is een jong land (het werd onafhankelijk in 1991) met veel natuurlijke rijkdommen en beschikt over bijna alle elementen uit de tabel van Mendeljev. Vooral de inkomsten uit aardolie zijn echter belangrijk.

In het 1ste deel van deze studie wordt een beeld geschetst van de macro-economische basis van Kazachstan en de impact in termen van buitenlandse handel. Vervolgens worden een aantal kanssectoren voor onze Belgische ondernemingen voorgesteld. De studie wordt afgerond met het hoofdstuk "Etiquette" over bepaalde lokale zeden en gewoontes die de contacten ter plaatse zouden moeten vergemakkelijken.

Publicatiedatum: juli 2010

Brazilië

BRIC-land Brazilië kent een aanzienlijke groei en weerstaat uitstekend aan de economische en financiële crisis. De studie "Brazilië" stelt de macro-economische fundamenten van dit land voor. Ook de sleutelsectoren die van dit land een niet te negeren handelsbestemming maken worden toegelicht.

Deze studie werd uitgevoerd in het licht van de economische zending Brazilië die plaatsvond van 15 tot 22 mei 2010.

Publicatiedatum: april 2010

India

India, één van de vier opkomende landen die onder de noemer "BRIC" vallen, zag zijn economische groei exploderen. Dit land van tegenstellingen biedt heel wat mogelijkheden voor onze exporteurs. Kansen liggen voornamelijk in de sectoren infrastructuur, energie en hernieuwbare energie, ICT, automobielsector, voedingsmiddelensector, audiovisuele sector en filmindustrie.

Deze studie werd uitgevoerd in het licht van de economische zending India die plaats vond van 20 tot 27 maart 2010.

Publicatiedatum: februari 2010

2009

Marokko

De Marokkaanse economie is de laatste jaren meer en meer gediversifieerd. De bijdragen van de landbouw en de fosfaatindustrie aan het BBP zijn structureel gedaald, terwijl het aandeel van de industrie en de dienstensector stijgt.

Deze studie werd uitgevoerd in het licht van de economische zending Marokko die plaats vond van 22 tot 26 november 2009.

Publicatiedatum: oktober 2009

Saoedi-Arabië

Naast uiteraard de olie- en gassector, biedt Saoedi-Arabië, zij het in mindere mate, opportuniteiten in de bouw- en banksector.

Deze studie werd uitgevoerd in het licht van de economische zending Saoedi-Arabië die plaats vond van 23 tot 29 oktober 2009.

Publicatiedatum: september 2009

Zuid-Korea

Hoewel vijf decennia geleden het BBP van Zuid-Korea nog vergelijkbaar was met dat van de armere landen in Afrika en Azië, bereikte het land in 2008 het niveau van Nieuw-Zeeland of Tsjechië.

Deze studie werd uitgevoerd in het licht van de economische zending Zuid-Korea die plaatsvond van 9 tot 15 mei 2009.

Publicatiedatum: april 2009