Scroll To Top

Economische studies

statistiek 6

De economische studies bevatten macro-economische en sectorale informatie en behandelen of het land dat de bestemming is van een economische zending (economische studie) of een Belgische sector in het bijzonder (sectorale publicatie). Naast deze twee soorten studies die regelmatig worden gepubliceerd, maakt het Agentschap voor Buitenlandse Handel ook af en toe specifieke studies op (zie hierna).Specifieke studies

 

STUDIE OVER DE IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL
 

  • Deel 2 - 2020

De publicatie over de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel meet de gevolgen van deze pandemie voor zowel de Belgische in- als uitvoer van goederen tijdens het volledige jaar 2020.   

Op basis van de in- en uitvoercijfers werden de tien sectoren geïdentificeerd die het meest door de gezondheidscrisis zijn getroffen. De prestaties van België werden ook vergeleken met die van haar buurlanden en met die van landen met een vergelijkbare exportstructuur.

Het tweede deel van deze studie legt de focus op een micro-economische analyse van individuele prestaties van exporterende bedrijven in 2020.

Download de Nederlandstalige studie hier.


 

Deze studie is het resultaat van 12 maanden statistisch onderzoek en een micro-economische analyse van individuele prestaties van exporterende bedrijven in 2020.

Een zeer succesvol webinar werd vandaag georganiseerd in samenwerking met onze partners, de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en Wallonia Export & Investment Agency (AWEX), naar aanleiding van de lancering van onze studie: "Impact van de COVID-19-crisis op de Belgische buitenlandse handel - deel 2 - 2020".

U kan de opname van het webinar hierna bekijken:
 

  • Deel 1 - Tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020)

De publicatie over de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel meet de gevolgen van deze pandemie voor zowel de Belgische in- als uitvoer van goederen tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020).  

Op basis van deze cijfers werden de tien sectoren geïdentificeerd die het meest door de gezondheidscrisis zijn getroffen. De prestaties van België werden ook vergeleken met die van haar buurlanden en met die van landen met een vergelijkbare exportstructuur. Een reeks interviews met sectorfederaties illustreert bovendien de effecten van de crisis op de internationale handelsprestaties van bedrijven die actief zijn in de tien meest getroffen sectoren.  

Ten slotte worden de veerkracht van België en de factoren die zullen bijdragen tot een duurzaam sociaaleconomisch herstel in het kader geplaatst van de 'COVID Economic Recovery Index', een nieuw concept dat ontwikkeld werd door de denktank Horizon Group.

        Download de studie (NL) hier               Download de studie (EN) hier

              

De studie “Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische Buitenlandse Handel” is het resultaat van 3 maanden statistische analyse en interviews met grote sectorfederaties van België en werd gerealiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel op vraag van zijn partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. 

Meer dan 500 mensen namen op 19 november 2020 deel aan ons webinar “Covid-19: recovery prospects for Belgian Foreign Trade”, dat naar aanleiding van de lancering van onze nieuwe studie betreffende de “Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische Buitenlandse Handel” werd georganiseerd in samenwerking met onze partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. 

U kan de OPNAME VAN HET WEBINAR hierna bekijken:

Het PERSOVERZICHT omtrent de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel kan u «hier» downloaden.STUDIE OVER HET GEBRUIK VAN VRIJHANDELSAKKOORDEN DOOR BELGISCHE EXPORTEURS

 

De publicatie over het gebruik van vrijhandelsakkoorden door Belgisch exporteurs analyseert in welke mate Belgische uitvoerders gebruik maken van de bestaande vrijhandelsakkoorden. Daarnaast wordt onderzocht wat de achterliggende redenen hiervoor zijn. Hiervoor werd gewerkt vanuit twee invalshoeken.

In eerste instantie werd aan de hand van data van de Europese Commissie nagegaan of Belgische uitvoerders al dan niet efficiënt gebruik maken van de vrijhandelsakkoorden. Bijzonder aandacht werd geschonken aan specifieke sectoren en landen waar de vrijhandelsakkoorden nog het meeste impact kunnen hebben. Ook werd er een vergelijking met de EU gerealiseerd.

In tweede instantie werd aan de hand van de resultaten van een survey gekeken waarom Belgische uitvoerders al dan niet gebruik maken van vrijhandelsakkoorden, en welke rol derde partijen zoals shipping agents in dit proces spelen.

Op basis hiervan werden 20 bevindingen naar voren geschoven. Met deze bevindingen kunnen de bevoegde partners desgewenst gericht actie ondernemen om bedrijven, in het bijzonder kmo’s, aan te moedigen meer gebruik te maken van de preferentiële tarieven en op die manier hun competitiviteit in het buitenland te verhogen.

De studie Belgian Exporters & Free Trade Agreements: a good match?” werd gerealiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in samenwerking met zijn partners FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. 

Download de studie (EN) hier
 
                                      
 
Meer dan 400 mensen namen op 4 februari 2021 deel aan ons webinar “How Belgian exporters (can) gain a competitive advantage thanks to FTAs”, dat naar aanleiding van de lancering van onze studie Belgian Exporters & Free Trade Agreements: a good match?” werd georganiseerd, in samenwerking met onze partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. U kan de OPNAME VAN HET WEBINAR hierna bekijken:
 

 

Economische studies

De economische studies hebben als doel de lezer een beeld van het macro-economische landschap te verschaffen. Daarnaast schetsen deze studies de sleutelsectoren voor de export.

Economische studies


Sectorale publicaties

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel publiceert regelmatig sectorale studies. Deze analyseren de specifieke kenmerken van een bepaalde sector en worden geïllustreerd met getuigenissen van grote spelers uit de sector.

Sectorale publicaties