Scroll To Top

Economische studies

statistiek 6

De economische studies bevatten macro-economische en sectorale informatie en behandelen of het land dat de bestemming is van een economische zending (economische studie) of een Belgische sector in het bijzonder (sectorale publicatie).

Economische studies

De economische studies hebben als doel de lezer een beeld van het macro-economische landschap te verschaffen. Daarnaast schetsen deze studies de sleutelsectoren voor de export.

Economische studies

Sectorale publicaties

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel publiceert regelmatig sectorale studies. Deze analyseren de specifieke kenmerken van een bepaalde sector en worden geïllustreerd met getuigenissen van grote spelers uit de sector.

Sectorale publicaties