Canada

Belgische Economische Missie naar Canada van 24 tot 31 oktober 2015

Onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid,
Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning

Deelnemersbrochure Canada (in het Engels)

Participants brochure

De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

  • Bilaterale nota Canada (juli 2015)

    Bilateral trade note

    De meest recente versie van deze nota vindt u in de rubriek Statistieken - Bilaterale nota's.

  • Invoerformaliteiten en -documenten Canada (oktober 2015)

    De studie behandelt het juridisch en reglementair kader voor Belgische export.

Economische studie Canada (oktober 2015)

Economic study

De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Press review Canada

Press review

Het persoverzicht omvat de berichtgeving in de Belgische media en in de buitenlandse media over de prinselijke missie.