Scroll To Top

Belgian Sustainable Food Systems - 2021

De publicatie “Belgian Sustainable Food Systems” legt de pioniersrol uit die België speelt met betrekking tot de duurzaamheid van zijn voedselsystemen. Door een duurzaam voedselsysteem te stimuleren dat verantwoorde voedselproductie, -verwerking en -verpakking bevordert, kunnen Belgische bedrijven zich internationaal onderscheiden vanuit ecologisch, sociaal en economisch oogpunt, waardoor België volledig kan voldoen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal en de Farm to Fork (F2F) strategie. 

Het eerste deel van deze publicatie geeft een overzicht van de situatie van de voedingssector in België door het prisma van duurzaamheid. In het tweede deel worden 12 innovatieve bedrijven in deze sectoren geïnterviewd. Het derde en laatste deel stelt de verschillende stakeholders in de studie voor, waaronder in het bijzonder de betrokken sectorfederaties en hun leden.

U kan onze publicatie “Belgian Sustainable Food Systems” « HIER » downloaden (document enkel beschikbaar in het Engels).

Naar aanleiding van de lancering van deze publicatie werd op 22 juni 2021 een webinar georganiseerd in samenwerking met onze partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX.

U kan het webinar hierna bekijken.