Scroll To Top

Belgian Sustainable Building Solutions and Smart Cities - 2020

De studie “Belgian Sustainable Building Solutions and Smart Cities” legt de pioniersrol uit die België speelt met betrekking tot duurzaam bouwen en smart cities. Met name met het oog op het bereiken van de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 zoals vastgelegd door de European Green Deal, volgt België resoluut de weg naar stedelijke duurzaamheid door het prisma van innovatie en digitalisering.

Het eerste deel van deze studie geeft een overzicht van de situatie van de sectoren duurzaam bouwen en smart cities in België. In het tweede deel worden 12 innovatieve bedrijven in deze sectoren geïnterviewd. Het derde en laatste deel bevat een uitgebreide lijst van bedrijven die hieromtrent innovatieve oplossingen aanbieden.

Publicatiedatum: december 2020

U kan onze publicatie “Belgian Sustainable building solutions & Smart cities” « HIER » downloaden (document enkel beschikbaar in het Engels)

Meer dan 200 mensen namen op 8 december deel aan ons webinar “Belgian Sustainable building solutions & Smart cities”, dat naar aanleiding van de lancering van onze gelijknamige studie werd georganiseerd, in samenwerking met onze partners de FOD Buitenlandse ZakenFlanders Investment & Trade (FIT)hub.brussels en AWEX.

Het webinar kan u hierna bekijken: