Scroll To Top

Belgian Life Sciences - 2019

De studie Belgian Life Sciences toont aan dat België reeds van bij het begin een absolute voortrekkersrol speelt in dit domein. Het uitgebreide ecosysteem draagt hier in belangrijke mate aan bij. België biedt een breed gamma van ondersteunende maatregelen aan de vele bedrijven die vaak reeds decennia in ons land aanwezig zijn in de biowetenschappen. Het gaat hierbij niet enkel om materiële en logistieke steun, maar ook om training en toegang tot talent.

Het eerste deel van deze studie geeft een situatieschets van de Belgische Life Sciences industrie, waarna 12 innoverende bedrijven uit deze sector aan het woord worden gelaten. Het laatste deel bevat een niet-exhaustieve lijst van bedrijven die innoverende oplossingen bieden binnen dit domein.

Belgian Life Sciences (enkel beschikbaar in het Engels)

Publicatiedatum: oktober 2019